Waarom is Stubbe Waddinxveen partner geworden?

Stubbe draagt een steentje bij aan de natuur, ter compensatie van onze werkzaamheden. ūüĆ≥ Stubbe Waddinxveen - Trotse partner van Trees for All.

Trees for All is een Nederlandse non-profitorganisatie die zich al meer dan 20 jaar inzet voor een bosrijke wereld. De stichting plant bomen in Nederland en het buitenland en maakt mensen bewust van het belang van bomen. Dankzij de donaties die Trees for All ontvangt, worden wereldwijd nieuwe bossen geplant en bestaande bossen hersteld met positieve impact op klimaat, biodiversiteit en leefomstandigheden. Zo investeert Trees for All in een groene en gezonde aarde voor iedereen.

Waarom gekozen voor Trees for All

Ieder project dat Trees for All steunt wordt getoetst op basis van onderstaande 7 criteria.

1.      Brede impact 

De projecten dragen bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Verder zorgen de projecten in het buitenland voor meer werk en inkomen voor de lokale bevolking.

Impact van planten van Bomen2.      Focus op nieuw bos en bosherstel 

Er wordt alleen bijdragen aan projecten gedaan waarbij aanplant van bomen plaatsvindt. Denk hierbij aan het herstel van bestaande bossen of het planten van nieuw bos.

3.      Inheemse soorten 

De voorkeur heeft om inheemse en streekeigen boomsoorten te planten. Dit zijn soorten die van nature in een gebied voorkomen, deze soorten hebben een positieve invloed op de lokale biodiversiteit.

4.      Duurzame aanplant 

Er worden projecten gesteund waarbij bomen en bossen worden aangeplant voor de lange termijn. Per gebied wordt er gekeken wat er nodig is om bomen uit te laten groeien tot een gezond klimaatbestendig bos. Hierbij kan gedacht worden aan de realisatie van een tijdelijke omheining, extra bewatering voor de aanplant of grondbewerking.

5.      Langetermijnbeheer 

De projectpartners zijn verantwoordelijk voor het beheer van de bomen en bossen. Afspraken worden vastgelegd in contract en ze blijven minimaal tien jaar betrokken bij een project.

Stubbe Waddinxveen BV - Duurzaam ondernemen. Stubbe draagt een steentje bij aan de natuur, ter compensatie van onze werkzaamheden. ūüĆ≥

Stubbe draagt een steentje bij aan de natuur, ter compensatie van onze werkzaamheden. ūüĆ≥

6.      Track record projectpartner 

Trees for All werkt samen met projectpartners die een goed track record hebben. Dat betekent dat zij aantoonbare ervaring hebben met de ontwikkeling en uitvoer van (her)bebossingsprojecten. Bij voorkeur hebben onze partners die ervaring opgedaan in dezelfde regio als waar het project zich afspeelt.

7.      Integrale projectfinanciering 

In het buitenland werkt Trees for All op basis van integrale projectfinanciering. Dit houdt in dat er altijd gekeken wordt naar het totaalpakket van een project. Hierbij kan gedacht worden aan het opzetten van kwekerijen, de bescherming en bewatering van jonge bomen, monitoring op de lange termijn of trainingen rondom bosbeheer en brandpreventie.

Ook partner worden van Trees for All?

Stubbe waddinxveen BV - Samenwerking met Trees for All - Betonboorbedrijf